Používáte zastaralý prohlížeč. Pro bezpečné prohlížení aktualizujte prohlížeč.1. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dtpshop.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Karel Zeman - DTP studio, Vysokomýtská 1375, 565 01 Choceň, IČ: 656 83 544, DIČ: CZ7606153698) a kupujícího (zákazník).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dtpshop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.dtpshop.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


3. Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.dtpshop.cz a právním řádem platným v ČR. Ve většině případů vadné zboží obratem vyměňujeme za nové. V případě reklamace nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky pro domluvu dalšího postupu. Pokud obdržíte zásilku v poškozeném obalu, nechte tuto skutečnost zapsat do předávacího protokolu přepravce. Více v reklamačních podmínkách.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku bankovním převodem na účet zákazníka. Složenkou peníze neposíláme. Podmínky pro vrácení peněz: Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi nebo jeho kopie. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Vracené zboží zasílejte na adresu: Karel Zeman - DTP studio, Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto. V případě odstoupení od smlouvy z jiného důvodu než reklamace vadného zboží, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.


5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů). Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.


7. Dodací a platební podmínky

Zboží lze zaplatit těmito způsoby:
- v hotovosti při osobním odběru
- v hotovosti dobírkou při převzetí zboží
- zálohou - platba předem na účet
- fakturou se splatností 14 dnů (pouze pro firmy po 3 objednávce)
- platební kartou
- pomocí online bankovních převodů

Při nákupu nad 500 Kč je doprava na výdejní místa zdarma. Na výdejní místa lze zasílat zboží do hmotnosti 8 kg. Při nákupu nad 2000 Kč je zdarma doprava na výdejní místa a přepravní službou DPD. Pokud je hodnota objednávky nižší, přesnou cenu dopravy zjistíte po vložení zboží do košíku v pokladně. Daňový doklad zasíláme e-mailem. Termín dodání je uveden v detailu každého produktu (zeleně pod popisem). Dodání na výdejní místa je o jeden pracovní den později.


8. Ochrana osobních údajů

Bezpečnost osobních dat na internetu je velmi diskutovaným tématem. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme některá vaše osobní data znát. Veškeré informace o vaší osobě však budeme používat pouze pro naši potřebu, a neposkytneme je v žádné podobě nikomu jinému. Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Potřebujeme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s vámi a konečně také proto, abychom vám mohli v pořádku doručit objednané zboží.


9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@dtpshop.cz . Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.dtpshop.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.Ochrana osobních údajů